Новости

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2022. Години

18 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Образац за пријаву

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2022. години

18 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2022. Години

18 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријава на конкурс Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2022. години

18 јануара, 2022

Преузмите документацију: Teкст конкурса Пријавни образац Правилник  Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку средстава 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавкe прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2022. години

18 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Правилник Пријавни образац

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа(укључујући и печурке),на територији АП Војводине у 2022.години

18 јануара, 2022

Преузмите документацију: Текст конкурса Пријава на Конкурс ПРАВИЛНИК Захтев за исплату о наменском утрошку средстава ПОСЛОВНИ ПЛАН