Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2014. години

thumb

Конкурс траје: од 11.04.2014. до 16.06.2014.Измене текста конкурса: конкурс траје до 16.06.2014За реализацију радова на уређењу отворене каналске мреже којом управља ЈВП „Воде Војводине“ и која је у функцији одводњавања ...

Више

Конкурс за подстицајна средства којима ће се суфинансирати активности удружења пољопривредника у 2014. години

thumb

Конкурс траје: од 21.03.2014. до 30.04.2014.Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за суфинансирање активности удружења грађана у 2014. години, чија је делатност у вези са пољопривредном производњом.Укупан износ средстава који се ...

Више

Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014.години

thumb

Конкурс траје: од 21.03.2014. до 31.10.2014.О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕСредства планирана за суфинансирање Конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014. години су утрошена.Тачком 6. ...

Више

Конкурс - набавка нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме на територији АП Војводине

thumb

Конкурс траје: од 18.03.2014. до 30.09.2014.Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за: Набавку противградних мрежа са наслоном на површини од 0,5 ха од 10 ха на територији АП Војводине у висини до 60% од укупне вредности опреме без ...

Више

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2014. години

thumb

Конкурс траје: од 19.03.2014. до 31.10.2014.Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у висини до 50% од укупне вредности инвестиције без ПДВ-а. Укупан износ ...

Више