Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услугу оглашавања у дневним новинама које покривају територију АП Војводине

thumb

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услугу оглашавања у дневним новинама које покривају територију АП ВојводинеПреузмите:ПозивКонкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору ...

Више

Конкурс за суфинансирање реконструкције рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине

thumb

Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.Предмет конкурса је додела бесповратних ...

Више

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из посебних програма годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2015. годину

thumb

Овим конкурсом додељују се бесповратна средства од 3.000.000,00 динара за реализацију пројеката у оквиру тачке IX – Посебни програми Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2015. годину („Службени лист ...

Више

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке одржавања апликације на постојећој платформи просторно информационог система која се спроводи у отвореном поступку (ред.бр. ЈНОП 1.2.5/2015 )

thumb

Преузмите:ПозивКонкурсна документацијаИзмена конкурсне документацијеОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору...

Више

Конкурс за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – локалне акционе групе с територије АП Војводине за 2015. годину (програм „LEADER”)

thumb

Циљ конкурса је:• Јачање партнерства у одабраним територијама повећањем постојећег знања и експертизе у области локалног планирања, као резултат примене принципа „одоздо на горе”, у процесу спровођења Локалних стратегија руралног развоја ...

Више

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години

thumb

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години. Средстава по овом конкурсом додељују се за активности којим ће се суфинансирати:1. трошкови израде ...

Више

Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2015. години

thumb

Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2015. годину , у укупном износу од 55.000.000,00 динара користиће се за:а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, ...

Више

Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2015. годину

thumb

Циљ овог конкурса јесте ширење мреже шумских путева ради побољшања услова газдовања државним шумама. Путем овог конкурса додељује се укупно 25.500.000,00 динара за реализацију следећих послова:- Изградња шумских путева (I и II фаза према ...

Више

Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину

thumb

Путем овог конкурса додељују се средства из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину по Годишњем програму коришћења средстава, у укупном износу до 44.975.332,23 динара.Преузмите:Текст конкурсаПријава - ловно технички објекти ...

Више

Конкурс за суфинансирање добровољног груписања парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву

thumb

Циљ конкурса јесте добровољно груписање парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву на територији АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 5.000.000,00 динара. Средства се као ...

Више