Конкурс о о расподели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину

thumb

Средства у износу од 1.500.000,00 динара су намењена за суфинансирање и рефундирање дела трошкова унапређења рада код власника генетских ресурса домаћих животиња, а у сврху очувања, одрживог коришћења и унапређења начина одгајивања аутохтоних ...

Више

Конкурс о расподели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину

thumb

Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања локалних и регионалних  изложби стоке у АП Војводини укупно износе 2.000.000,00 динара. Право на подношење пријаве за коришћење средстава имају удружења грађана - организатори ...

Више

Конкурс о расподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину

thumb

Средства за спровођење Годишњег програма мера  код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину, у износу од 52.500.000,00 динара користиће се за:  а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и ...

Више

Конкурс о расподели средстава за спровођење Програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину

thumb

Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2014. годину укупно износе 4.000.000,00 динара. Расподела предвиђених средства вршиће се за унапређења рада удружења  ...

Више

Конкурс за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини

thumb

Конкурс траје: од 04.10.2014. до 10.10.2014.Суфинансирање  изградње и  реконструкције водних објеката у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине. Минималан износ учешћа сопственим средствима подносиоца захтева ...

Више

Конкурс за за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – Локалне акционе групе са територије АП Војводине за 2014. годину (програм ЛЕАДЕР)

thumb

Путем овог конкурса додељују се средства из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2014. години, у укупном износу до 10.000.000,00 динара за реализацију програма по следећим ...

Више

Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2014. годину

thumb

Путем овог конкурса додељују се средства из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2014. годину по Годишњем програму коришћења средстава, у укупном износу до 33.455.000,00 динара.Преузмите:Текст конкурсаПријава - ловно технички објекти ...

Више

Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2014. г.

thumb

Путем овог конкурса додељују се средства у укупном износу до 37.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тачкама:Заштита шума и шумских засада, у укупном износу до 22.000.000,00 динара.Израда Плана развоја Севернобачког шумског подручја, ...

Више

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из посебних програма годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2014. годину

thumb

Овим конкурсом  додељују се бесповратна средства у износу од 24.000.000,00 динара за реализацију пројеката у оквиру тачке VIII - Посебни програми Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2014. ...

Више

Јавна набавка услуге израде апликације на постојећој платформи просторно информационог система

thumb

Конкурс траје: од 28.07.2014. до 28.08.2014. Конкурсна документација Позив за подношење понуда Обавештење о закљученом уговору ...

Више