Назад
Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2020. години


18.01.2020

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години.

 Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству.