Назад
Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2019. години

Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2019. години


11.10.2019

Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), у укупном износу од 50.000.000,00 динара користиће се за:

а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству (укупно 46.000.000 динара);

б) пословима контроле спровођења програма (4.000.000,00 динара). 


Преузмите: