Назад
Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину

Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину


26.03.2019

Циљ Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс) јесте повећање шумовитости АП Војводине, унапређивање отворености шума, и унапређивање расадничке производње.

Предмет конкурса је додела средстава за радове на пошумљавању – подизању нових шума, изградњи и реконструкцији шумских путева и додела средстава за набавку опреме за производњу шумског садног материјала.

Преузмите: