Назад
Најава догађаја (24.04.2018.)

Најава догађаја (24.04.2018.)


20.04.2018

Дана 24.04.2018. године, у 11,00 часова,  у великој сали Скупштине АПВ, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, мр Вук В. Радојевић, свечано ће доделити уговоре по следећим конкурсним линијама: 

1. КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАНјЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

2. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНјЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДНјУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ 

3. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНјЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДНјАВАНјЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАНјЕ ВОДНОГ,  ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018.ГОДИНИ

4. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНјЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА И ЕЛЕМЕНАТА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОДИЗАНјЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА,ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА У 2018.ГОДИНИ