Назад
Конкурс - набавка нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме на територији АП Војводине

Конкурс - набавка нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме на територији АП Војводине


19.03.2014

Конкурс траје: од 18.03.2014. до 30.09.2014.

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за:

 1. Набавку противградних мрежа са наслоном на површини од 0,5 ха од 10 ха на територији АП Војводине у висини до 60% од укупне вредности опреме без ПДВ-а.
  Износ подстицајних средстава за подршку инвестиција по спроведеном конкурсу не може бити већи од 800.000,00 динара по хектару.
  Укупан износ средстава који се додељује је 220.000.000,00 динара.
 2. Набавку бокс палета за бербу и складиштење воћа од 100 од 1000 палета у висини до 50% од укупне вредности без ПДВ-а. Максимално 100 палета/ха засада воћа.
  Износ подстицајних средстава по спроведеном конкурсу не може бити већи од 4.000,00 динара за набавку једне бокс палете.
  Укупан износ средстава који се додељује је 40.000.000,00 динара.


Право да конкуришу имају:

 • физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава;
 • правна лица – регистрована пољопривреда газдинстава.


Подносиоци пријава морају бити са територије Аутономне Покрајине Војводине.

Преузмите: