Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

thumb

Predmet konkursa je sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređenja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne ...

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini

thumb

Za realizaciju radova na uređenju otvorene kanalske mreže kojom upravlja JVP „Vode Vojvodine“ i koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, raspisuje se konkurs za sredstva u iznosu do 590.000.000,00 dinara.Pravo da konkurišu imaju ...

Javna nabavka male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju celu teritoriju AP Vojvodine

thumb

Konkursna dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju celu teritoriju AP VojvodinePreuzmite:Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponudaOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU...

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

thumb

Za započinjanje novih postupaka komasacije raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava. Predmet ...

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

thumb

Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% ...

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe

thumb

Za opremanje poljočuvarske službe raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 30.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% od sredstava utrošenih za opremanje poljočuvarske službe. Preostala ...

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

thumb

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju - rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.Predmet konkursa je dodela ...

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini

thumb

Predmet konkursa je dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije  sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2014. godini. Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:Troškova izrade elaborata za ...

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u 2014. godini

thumb

Predmet konkursa i namena sredstava:adaptacija objekata za preradu mleka i mesa; nabavke nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda od mleka,nabavke ...

Konkurs o o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

thumb

Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, a u svrhu očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja načina odgajivanja ...