Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из посебних програма годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди  у АП Војводини за 2015. годину Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из посебних програма годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2015. годину
06.11.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Овим конкурсом додељују се бесповратна средства од 3.000.000,00 динара за реализацију пројеката у оквиру тачке IX – Посебни програми Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2015. годину („Службени лист ...


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке одржавања апликације на постојећој платформи просторно информационог система која се спроводи у отвореном поступку  (ред.бр. ЈНОП 1.2.5/2015 ) Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке одржавања апликације на постојећој платформи просторно информационог система која се спроводи у отвореном поступку (ред.бр. ЈНОП 1.2.5/2015 )
06.11.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Преузмите:ПозивКонкурсна документацијаИзмена конкурсне документацијеОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору...


Конкурс за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – локалне акционе групе с територије АП Војводине за 2015. годину (програм „LEADER”) Конкурс за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – локалне акционе групе с територије АП Војводине за 2015. годину (програм „LEADER”)
31.10.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса је:• Јачање партнерства у одабраним територијама повећањем постојећег знања и експертизе у области локалног планирања, као резултат примене принципа „одоздо на горе”, у процесу спровођења Локалних стратегија руралног развоја ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години
26.10.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години. Средстава по овом конкурсом додељују се за активности којим ће се суфинансирати:1. трошкови израде ...


Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2015. години Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2015. години
17.10.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2015. годину , у укупном износу од 55.000.000,00 динара користиће се за:а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, ...


Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2015. годину Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2015. годину
11.09.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ овог конкурса јесте ширење мреже шумских путева ради побољшања услова газдовања државним шумама. Путем овог конкурса додељује се укупно 25.500.000,00 динара за реализацију следећих послова:- Изградња шумских путева (I и II фаза према ...


Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину
03.09.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Путем овог конкурса додељују се средства из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину по Годишњем програму коришћења средстава, у укупном износу до 44.975.332,23 динара.Преузмите:Текст конкурсаПријава - ловно технички објекти ...


Конкурс за суфинансирање добровољног груписања парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву Конкурс за суфинансирање добровољног груписања парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву
02.09.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте добровољно груписање парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву на територији АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 5.000.000,00 динара. Средства се као ...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'