Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Вук Радојевић : „Развој пољопривреде и села у Покрајини кроз заједничке инвестиције са локалним самоуправама“

13.02.2020

Вук Радојевић : „Развој пољопривреде и села у Покрајини кроз заједничке инвестиције са локалним самоуправама“

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић, на данашњем састанку у Скупштини АП Војводине, са представницима локалних самоуправа у Војводини, истакао је да је међу приоритетима Покрајинске владе равномеран регионалних развој свих подручја и  подсетио на то да ресорни Секретаријат  спроводи активну аграрну  политику развоја и унапређења пољопривреде и села, кроз модел суфинансирања инвестиција са једницима локалних самоуправа у АП Војводини.

„Заједничким  улагањима стварамо боље услове за обављање пољопривредне производње  али и за живот становништва у сеоским срединама  и чврстог  смо опредељења  да  су за значајнији економски развој и просперитет локалних самоуправа у Војводини потребне инвестиције у сектору аграра  у уређење атарских путева и отресишта, извођењу комасационих радова, уређење каналске мреже у функцији одводњавања, уклањању дивљих депонија, изградњи, санацији и реконструкцији водоводне и канализационе мреже”,истакао је Радојевић.

Ресорни Секретар подсетио је присутне  и на резултате  аграрних мера спроведених у протеклом периоду, од формирања нове Покрајинске владе 2016.године, када је реч о заједничким инвестицијама са општинама и градовима  у Војводини. Како наводи покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић  у атарске путеве и отресишта инвестирано је преко 1.254.071.600,27 динара, чиме је уређено је 227,93  км атарских путева и 9,78 км отресишта. У уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта инвестирано је188.888.210,36 динара и уклоњено је 103.867,33 м3 депонија. У изградњу, санацију и реконструкцију водоводне мреже  инвестирано је 1.621.360.423,61 динара за објекте фекалне канализације вредност улагања износи  820.979.371,99 динара. Уређено је 99 водних објеката  и 58 објеката фекалне канализације. У комуналну инфраструктуру  заједничким средствима  уложено  је 2,542.339.795,60 динара и подржано је  157 пројеката у 43  јединице  локалне самоуправе у Војводини .У уређење каналске мреже у функцији одводњавања инвестирано је  1.606.202.548,62 динара чиме је уређено преко 4.797 км каналске мреже. У комасационе поступке у претходне три  године инвестирано је 565.920.289,85 динара, комасација је започета на 69.485 ха а настављена на 112.611 ха. Уложена су  финансијска средства  и   у опремање пољочуварских служби  у износу преко 37.692.416,05  динара и на тај начин је  опремљено  30 пољочуварских служби на територији АП Војводине.

Покрајински секретар  за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић, позвао је представнике локалних самоуправа у Војводини, да се ангажују око припреме пројектне документације, ради аплицирања на мере ресорног Секретаријата јер су и за ову буџетску годину издвојена значајна средства за уређење атарских путева и отресишта у износу до 200 милиона динара, за уређење каналске мреже у фукнцији одводњавања опредељено је 350 милиона динара, за извођење комасације 60 милиона динара, за уклањање дивљих депонија 5 милиона динара а за водовод и канализацију 453 милиона динара. Ресорни секретар навео је да су аграрним буџетом опредељена средства и за рад добровољних  ватрогасних друштава у Војводини у износу до 20 милиона динара, уз напомену да је та мера први пут уведена прошле године, како би се била ефикаснија заштита усева и засада од пожара. Бесповратна средства за те намене утврђена су у износу до 100 % вредности инвестиције коју додељује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'