Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Јavnа nabavkа male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa u 2017.godini Јavnа nabavkа male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa u 2017.godini
31.03.2017. | PROČITAJ CELU VEST
Јavnа nabavkа male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa u 2017.godini Preuzmite:Konkursna dokumentacijaPoziv ...


Javna nabavka male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u 2017. godini Javna nabavka male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u 2017. godini
31.03.2017. | PROČITAJ CELU VEST
Javna nabavka male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u 2017. godini Preuzmite:Konkursna dokumentacijaPoziv ...


Javna nabavka male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju celu teritoriju AP Vojvodine Javna nabavka male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju celu teritoriju AP Vojvodine
24.01.2017. | PROČITAJ CELU VEST
Javna nabavka male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju celu teritoriju AP VojvodininePreuzmite:Tekst konkursaPojašnjenje obavezne sadržine ponudePoziv za podnošenje ponuda...


Javnа nabavkа male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa u 2016.godini Javnа nabavkа male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa u 2016.godini
20.04.2016. | PROČITAJ CELU VEST
Na osnovu člana 63. stav 5. a u vezi sa članom 57. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 104-404-57/2016-1 od 20. 04. 2016. ...


Javna nabavka male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u 2016.godini Javna nabavka male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u 2016.godini
20.04.2016. | PROČITAJ CELU VEST
Preuzmite:PozivKonkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovora (12.05.2016)Obaveštenje o zaključenom ugovoru (02.06.2016)...


Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za uslugu oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju AP Vojvodine Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za uslugu oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju AP Vojvodine
27.01.2016. | PROČITAJ CELU VEST
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za uslugu oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju AP VojvodinePreuzmite:PozivKonkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ...


Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke održavanja aplikacije na postojećoj platformi prostorno informacionog sistema koja se sprovodi u otvorenom postupku  (red.br. JNOP 1.2.5/2015 ) Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke održavanja aplikacije na postojećoj platformi prostorno informacionog sistema koja se sprovodi u otvorenom postupku (red.br. JNOP 1.2.5/2015 )
06.11.2015. | PROČITAJ CELU VEST
Preuzmite:PozivKonkursna dokumentacijaIzmena konkursne dokumentacijeOdluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru...


Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa koja se sprovodi u otvorenom postupku Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa koja se sprovodi u otvorenom postupku
03.04.2015. | PROČITAJ CELU VEST
Naručilac usluge: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16.Vrsta naručioca: Državni organOpis predmeta javne nabavke: Nabavka usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na ...


PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'