Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge izrade programa gazdovanja šumama sopstvenika - fizičkih lica Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge izrade programa gazdovanja šumama sopstvenika - fizičkih lica
22.03.2018. | PROČITAJ CELU VEST
Odluka o dodeli ugovora...


Poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za uslugu izrade Programa gazdovanja šumama sopstvenika – fizičkih lica Poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za uslugu izrade Programa gazdovanja šumama sopstvenika – fizičkih lica
07.03.2018. | PROČITAJ CELU VEST
Poziv  za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za uslugu izrade Programa gazdovanja šumama sopstvenika – fizičkih lica  Obaveštenje o zaključenom ugovoru - I PARTIJAObaveštenje o ...


Javna nabavka male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju RS u 2018. godini Javna nabavka male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju RS u 2018. godini
22.01.2018. | PROČITAJ CELU VEST
Poziv za dostavljanje ponudaKonkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru...


Javna nabavka za uslugu kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja se sprovodi u otvorenom postupku Javna nabavka za uslugu kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja se sprovodi u otvorenom postupku
24.11.2017. | PROČITAJ CELU VEST
Javna nabavka za uslugu kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja se sprovodi u otvorenom postupku Preuzmite:Poziv za dostavljanje ponudaKonkursna dokumentacijaOdgovor na postavljeno pitanjeIzmena ...


Javna nabavka za uslugu izrade Programa gazdovanja šumama sopstvenika – fizičkih lica koja se sprovodi u otvorenom postupku oblikovana u tri partije Javna nabavka za uslugu izrade Programa gazdovanja šumama sopstvenika – fizičkih lica koja se sprovodi u otvorenom postupku oblikovana u tri partije
24.11.2017. | PROČITAJ CELU VEST
Javna nabavka za uslugu izrade Programa gazdovanja šumama sopstvenika – fizičkih lica koja se sprovodi u otvorenom postupku oblikovana u tri partijePreuzmite:Poziv za dostavljanje ponudaKonkursna dokumentacijaIzmena konkursne ...


Javna nabavka male vrednosti za usluge izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana razvoja šuma Javna nabavka male vrednosti za usluge izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana razvoja šuma
17.11.2017. | PROČITAJ CELU VEST
Javna nabavka male vrednosti za usluge izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana razvoja šuma Preuzmite:Poziv za dostavljanje ponudaKonkursna dokumentacijaPojašnjenje obavezne sadržine ponudeOdluka o dodeli ...


Javna nabavka male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju Republike Srbije Javna nabavka male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju Republike Srbije
18.09.2017. | PROČITAJ CELU VEST
Javna nabavka male vrednosti usluge oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju Republike SrbijePreuzmite:Poziv za dostavljanje ponudaKonkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovora javne nabavkeObaveštenje o zaključenom ugovoru...


Javna nabavka za uslugu održavanja aplikacije na postojećoj platformi prostorno informacionog sistema koja se sprovodi u otvorenom postupku Javna nabavka za uslugu održavanja aplikacije na postojećoj platformi prostorno informacionog sistema koja se sprovodi u otvorenom postupku
02.06.2017. | PROČITAJ CELU VEST
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke za uslugu održavanja aplikacije na postojećoj platformi prostorno informacionog sistema koja se sprovodi u otvorenom postupku (red.br. JNOP 1.2.4/2017)Preuzmite:Poziv za dostavljanje ...


PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'