Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Nazad
Vuk Radojević : „Razvoj poljoprivrede i sela u Pokrajini kroz zajedničke investicije sa lokalnim samoupravama“

13.02.2020

Vuk Radojević : „Razvoj poljoprivrede i sela u Pokrajini kroz zajedničke investicije sa lokalnim samoupravama“

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, na današnjem sastanku u Skupštini AP Vojvodine, sa predstavnicima lokalnih samouprava u Vojvodini, istakao je da je među prioritetima Pokrajinske vlade ravnomeran regionalnih razvoj svih područja i  podsetio na to da resorni Sekretarijat  sprovodi aktivnu agrarnu  politiku razvoja i unapređenja poljoprivrede i sela, kroz model sufinansiranja investicija sa jednicima lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

„Zajedničkim  ulaganjima stvaramo bolje uslove za obavljanje poljoprivredne proizvodnje  ali i za život stanovništva u seoskim sredinama  i čvrstog  smo opredeljenja  da  su za značajniji ekonomski razvoj i prosperitet lokalnih samouprava u Vojvodini potrebne investicije u sektoru agrara  u uređenje atarskih puteva i otresišta, izvođenju komasacionih radova, uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja, uklanjanju divljih deponija, izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže”,istakao je Radojević.

Resorni Sekretar podsetio je prisutne  i na rezultate  agrarnih mera sprovedenih u proteklom periodu, od formiranja nove Pokrajinske vlade 2016.godine, kada je reč o zajedničkim investicijama sa opštinama i gradovima  u Vojvodini. Kako navodi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević  u atarske puteve i otresišta investirano je preko 1.254.071.600,27 dinara, čime je uređeno je 227,93  km atarskih puteva i 9,78 km otresišta. U uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta investirano je188.888.210,36 dinara i uklonjeno je 103.867,33 m3 deponija. U izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vodovodne mreže  investirano je 1.621.360.423,61 dinara za objekte fekalne kanalizacije vrednost ulaganja iznosi  820.979.371,99 dinara. Uređeno je 99 vodnih objekata  i 58 objekata fekalne kanalizacije. U komunalnu infrastrukturu  zajedničkim sredstvima  uloženo  je 2,542.339.795,60 dinara i podržano je  157 projekata u 43  jedinice  lokalne samouprave u Vojvodini .U uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja investirano je  1.606.202.548,62 dinara čime je uređeno preko 4.797 km kanalske mreže. U komasacione postupke u prethodne tri  godine investirano je 565.920.289,85 dinara, komasacija je započeta na 69.485 ha a nastavljena na 112.611 ha. Uložena su  finansijska sredstva  i   u opremanje poljočuvarskih službi  u iznosu preko 37.692.416,05  dinara i na taj način je  opremljeno  30 poljočuvarskih službi na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretar  za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, pozvao je predstavnike lokalnih samouprava u Vojvodini, da se angažuju oko pripreme projektne dokumentacije, radi apliciranja na mere resornog Sekretarijata jer su i za ovu budžetsku godinu izdvojena značajna sredstva za uređenje atarskih puteva i otresišta u iznosu do 200 miliona dinara, za uređenje kanalske mreže u fuknciji odvodnjavanja opredeljeno je 350 miliona dinara, za izvođenje komasacije 60 miliona dinara, za uklanjanje divljih deponija 5 miliona dinara a za vodovod i kanalizaciju 453 miliona dinara. Resorni sekretar naveo je da su agrarnim budžetom opredeljena sredstva i za rad dobrovoljnih  vatrogasnih društava u Vojvodini u iznosu do 20 miliona dinara, uz napomenu da je ta mera prvi put uvedena prošle godine, kako bi se bila efikasnija zaštita useva i zasada od požara. Bespovratna sredstva za te namene utvrđena su u iznosu do 100 % vrednosti investicije koju dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.
  

POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'