Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Nazad
Vuk Radojević obišao radove na sanaciji leve obale Dunava kod Vajske

18.10.2018

Vuk Radojević obišao radove na sanaciji leve obale Dunava kod Vajske

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, obišao je danas radove na sanaciji leve obale Dunava, u zoni crpne stanice „Labudnjača“ kod Vajske, i tom prilikom podsetio da je Pokrajinska vlada, rebalansom budzeta u martu, opredelila značajna sredstva za ulaganja u vodoprivredni sistem Vojvodine.

„Ovde se radi o investiciji vrednoj oko 160 miliona dinara za izvođenje radova u dužini od 500 metara, koji će omogućiti da se obala Dunava zaštiti od erozije. Na taj način biće sanirana ova kritična tačka i onemogućeni prodor nasipa, kao i ugrožavanje više naseljenih mesta koja se nalaze u pozadini, a to su Bač, Vajska, Bođani, Mladenovo,Plavna, Karavukovo i Deronje. S druge strane, na ovaj način sprečava se moguće ugrožavanje velikih poljoprivrednih površina, koje bi moglo nastati usled, eventualnog, izlivanja Dunava na ovoj lokaciji koja je specifična jer se nalazi u izraženoj konkavnoj krivini“, rekao je dr Radojević.

On je naglasio da se stabilizacijom obale obezbeđuje i zaštita objekta crpne stanice i postiže sigurnost nasipa prve odbrambene linije, kod naselja Vajska u opštini Bač.

Dr Radojević je naveo da ovakve investicije najbolje doprinose stabilnosti vodoprivrednog sistema u našoj pokrajini. On je istakao da je ovo samo jedan od konkretnih poteza Pokrajinske vlade u tom pravcu, koji pored značajnih ulaganja u sisteme za navodnjavanje i tekućeg redovno održavanje, predstavljaju naš prioritet .

Sekretar Radojević je podsetio da su osim za ovu investiciju, odobrena značajna sredstva i za sanaciju još jedne kritične tačke na reci Savi, na potezu Gomolave, gde su radovi već započeti i za koju je Pokrajinska vlada izdvojila oko 240 miliona dinara.

On je naglasio da se na ovaj način osim poljoprivrednog zemljišta i vodoprivrednih objekata, od eventualnog izlivanja Dunava, štite i svi građani ovih naseljenih mesta, kao i komunalna i saobraćajna infrastruktura, gasna i električna mreža, uz uverenje da će se nastaviti sa ovim ulaganjima, u skladu sa prioritetima koje nam delegira JP „Vode Vojvodine“.

Obilasku radova na sanaciji leve obale Dunava kod Vajske prisustvovao je i direktor JP „Voda Vojvodine“ Slavko Vrndzić. On je rekao da je ovde reč o lokalitetu koji je jedinstven primer erozivnog delovanja reke Dunav, i objasnio da odbrambena linija koja postoji u dužini od 25,9 km od Bogojeva do Vajske može potencijalno da, sa crpnom stanicom „Labudnjača“, izazove velike probleme u slučaju izlivanja Dunava. On je rekao da se radi na jednom klasičnom ojačanju ovog dela obale , čime se obezbeđuje dodatna stabilnost. Kako je naveo, sada se izvode radovi u dužini 500 metara, a u bliskoj budućnosti sledi ojačanje nastavka odbrambenog nasipa kod Vajske.

Završetak radova, koji u velikoj meri zavisi i od vodostaja Dunava, planiran je za polovinu decembra ove godine.
  

POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'