1. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2019. години - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 2. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање  набавке  конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2019.години - ОДЛУКА
 4. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 5. Конкурс за доделу подстицајних средстава за опремање пољочуварске службе на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 6. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 7. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АПВ у 2019. години - ОДЛУКА
 8. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години - ОДЛУКА
 9. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2019.годину - ОДЛУКА
 10. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 11. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 12. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 13. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 14. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији ап војводине у 2019. години - ОДЛУКА, ОДЛУКА бр. 2
 15. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви  у АП Војводини у 2019. години - ОДЛУКА
 16. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 17. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине - ОДЛУКА
 18. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкуретности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на гaздинствима у АП Војводини у 2019. години - ОДЛУКА
 19. Одлука о опредељивању средстава Комисије за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину - ОДЛУКА
 20. II Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину - ОДЛУКА
 21. II Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 22. II Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 23. Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години - ОДЛУКА
 24. II Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години - ОДЛУКА
 25.  Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2019. години на територији АП Војводине -ОДЛУКА
 26. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 27. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019.години - ОДЛУКА
 28. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом - ОДЛУКА

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'