Изаберите конкурс:

 1. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2018. години - ОДЛУКА, ОДЛУКА II
 2. Конкурс о додели средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном  простору на територији АП Војводине у 2018. години - ОДЛУКАДОПУНА ОДЛУКЕОДЛУКА 2ДОПУНА ОДЛУКЕ 22. ДОПУНА ОДЛУКЕ 2, 3. ДОПУНА ОДЛУКЕ 2ОДЛУКА 3, ДОПУНА ОДЛУКЕ 3, 2. ДОПУНА ОДЛУКЕ 3ОДЛУКА 4, ДОПУНА ОДЛУКЕ 4, 2. ДОПУНА ОДЛУКЕ 4, КОНАЧНА ОДЛУКА
 3. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018.години - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 4. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2018.години - ОДЛУКА 1 , ОДЛУКА 2ОДЛУКА 3ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 1ДРУГА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 1ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 2ДРУГА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 2ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 3ОДЛУКА бр. 4ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 4, ДОПУНА ОДЛУКЕ 4, ИЗМЕНА ДОПУНЕ ОДЛУКЕ 4ДРУГА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ бр. 4, ТРЕЋА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4, ЧЕТВРТА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4, ПЕТА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4, ШЕСТА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4, СЕДМА ИЗМЕНА ОДЛУКЕ 4, КОНАЧНА ОДЛУКА
 5. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АПВ у 2018. години. - ОДЛУКА бр.1 , ДОПУНА ОДЛУКЕ бр.1 , ОДЛУКА бр.2 , ДОПУНА ОДЛУКЕ бр.2 , ДРУГА ДОПУНА ОДЛУКЕ бр.2 , ОДЛУКА бр.3 , ДОПУНА ОДЛУКЕ бр.3, ОДЛУКА бр. 4, ДОПУНА ОДЛУКЕ бр. 4, КОНАЧНА ОДЛУКА
 6. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2018.години - ОДЛУКА бр.1, ДОПУНА ОДЛУКЕ, КОНАЧНА ОДЛУКА
 7. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину - ОДЛУКА
 8. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 9. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фами у АП Војводини у 2018. години - ОДЛУКА бр. 1, ДОПУНА ОДЛУКЕ бр. 1, ОДЛУКА бр. 2
 10. Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину - ОДЛУКА
 11. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години - ОДЛУКА, ДОПУНА ОДЛУКЕ, КОНАЧНА ОДЛУКА
 12. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години - ОДЛУКА, ДОПУНА ОДЛУКЕ, КОНАЧНА ОДЛУКА
 13. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018. годину - ОДЛУКА
 14. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину - ОДЛУКА
 15. Kонкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 16. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 17. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине - ОДЛУКА
 18. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом - ОДЛУКА, КОНАЧНА ОДЛУКА
 19. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години - ОДЛУКА, ИЗМЕНА ОДЛУКЕ, КОНАЧНА ОДЛУКА
 20. II Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину - ОДЛУКА
 21. Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме - КОНАЧНА ОДЛУКА
 22. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2018.години - КОНАЧНА ОДЛУКА

Захтев за нултом контролом за учешће на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2021. години19.01.2021Захтев за нултом контролом за учешће на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2021. годиниОбавештење ради упознавања заинтересованих лица да могу поднети захтев за излазак на терен службеника ПСС поводом ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'