Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

-саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде

-саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

-млађи саветник за финансијске послове 


- Водни инспектор  - ИСТЕКАО

- Саветник за правне послове  - ИСТЕКАО

- Шумарско - ловни инспектор - ИСТЕКАО

- Шумарско - ловни инспектор - ИСТЕКАО

- Јавни конкурс за избор директора ЈВП Воде Војводине - ИСТЕКАО

- Шумарско - ловни инспектор - ИСТЕКАО:
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

- Саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде - ИСТЕКАО

Млађи саветник за финансијске послове - ИСТЕКАО

- Саветник за материјално-финансијске послове  - ИСТЕКАО

- Шумарско-ловни инспектор - ИСТЕКАО

- Саветник за правне послове - ИСТЕКАО

- Водни инспектор, у звању саветника  - ИСТЕКАО

- Шумарско-ловни инспектор - ИСТЕКАО

- Шумарско - ловни инспектор - ИСТЕКАО:

- Саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде - ИСТЕКАО


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'