Изаберите конкурс:

1. Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АПВ у 2016.години. - ОДОБРЕНА - НИСУ ОДОБРЕНА
2. Конкурс за доделу средстава за набавку опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АПВ у 2016.години.  - ОДОБРЕНА- НИСУ ОДОБРЕНА
3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2016 години. ПРВО потписивање (19.04.2016) ; ДРУГО потписивање (17.05.2016) ТРЕЋЕ потписивање (13.10.2016); ЧЕТВРТО потписивање (13.10.2016); ПЕТО потписивање (30.11.2016)
5. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, грожђа и поврћа на територији АПВ у 2016.години. - ОДОБРЕНА - НИСУ ОДОБРЕНА

18. Конкурс за доделу средстава за набавку елемената система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2016.годину - ОДОБРЕНА - НИСУ ОДОБРЕНА (06.02.2017)

19. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016.години (Објављен:  05.11.2016. и  10.12.2016)

20. Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе у 2016. години

21. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016. години ОДОБРЕНО и НИЈЕ ОДОБРЕНО


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'