Изаберите конкурс:

 

 1. Конкурс за доделу  средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2015 години (Прво потписивање од 10.05.2015 године)
 2. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АПВ у 2015.години
 3. Јавни оглас за земљиште дато у закуп у 2015. г. (напомена: резултати нису коначни)
 4. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АПВ у 2015.години
 5. Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2015.години
 6. Конкурс за доделу средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавку остале опреме на територији АП Војводине
 7. Суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације
 8. Одлука о додели средства за суфинансирање програмских активности  удружења грађана у 2015. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом следећим удружењима

 9. Одлука о додели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у АП Војводини за 2015. годину

 10. Одлука о додели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини за 2015. годину

 11. Одлука о додели бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. години

 12. Одлука о додели средстава за спровођење програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2015. годину

 13. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2015 години. (Друго потписивање од 29.07.2015. године)

 14. Kонкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2015. годину

 15. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2015. години на територији АП Војводине

 16. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2015 години. (Треће потписивање од 14.10.2015. године)

 17. Побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП Војводини у 2015. години 

 18. Програм унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2015. (август )

 19. Oпремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. години

 20. Kонкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015. години (август)

 21. Извештај о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2015. годину

 22. Одлука о додели бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'