Изаберите конкурс:

 1. КОНКУРС за доделу бесповратних средстава за унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине 
 2. КОНКУРС за подршку непољопривредних и пратећих пољопиривредних активности на селу у АП Војводини у 2013. години 
 3. КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2013. години 
 4. КОНКУРС за пријаву манифестација за доделу финансијске подршке организаторима манифестација типа сајмова и изложби везаних за пољопривредну производњу и локално – традиционалних манифестација из надлежности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине 
 5. КОНКУРС за подршку активностима усмереним на стварање производа са већом додатом вредношћу у АП Војводини у 2013. години 
 6. Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2013. годину 
 7. Преглед додељених средстава ловачким удружењима по конкурсу за ловство за 2013. годину 
 8. Средства из програма за шумарство 2013. године по корисницима 
 9. Списак корисника који су остварили средства по Јавном конкурсу за суфинансирање израде пројектно - техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације 
 10. Резултати конкурса - Активности удружења грађана у 2013. години, чија је делатност везана за пољопривредну производњу 
 11. Додељена средства за реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине 
 12. Наводњавање пољопривредних култура инвестирањем у системе за наводњавање 
 13. Пројекат побољшања производње на огледним газдиснтвима у АП Војводини и пројекат подршке малим произвођачима традиционалних производа од меса ради унапређења производње и подизања производних капацитета

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'