Сектор за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта


Владислав Крсмановић, в.д. помоћника покрајинског секретара
Канцеларија/спрат:57/I
Телефон: 021/487-40-59
E-mail: vladislav.krsmanovic@vojvodina.gov.rsАдина Јорга Урошевић, саветник за правне послове у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Канцеларија/спрат: 46а/I

Телефон: 021/487-40-99


Група за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта

Александар Матић, руководилац групе - самостални саветник
Канцеларија/спрат: 43/I
Телефон: 021/487-44-05

Немања Деспотов, саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде
Канцеларија/спрат: 43/I
Телефон: 021/487-44-16

Јована Милић, саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде
Канцеларија/спрат: 46а/I
Телефон: 021/487-45-46
E-mail: jovana.milic@vojvodina.gov.rs

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'