Сектор за водопривредуМирослав Дуњић, помоћник покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 43/I
Телефон: 021/4881-646
E-mail: miroslav.dunjic@vojvodina.gov.rs


Одељење за водопривреду

Весна Такач, самостални стручни сарадник II за управне послове у области водопривреде
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25
Телефон: 4881-644
E-mail: vesna.takac@vojvodina.gov.rs

Славица Стипац, самостални стручни сарадник II за управне послове у области водопривреде
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25
Телефон: 4881-636
E-mail: slavica.stipac@vojvodina.gov.rs

Зорица Блажин, самостални стручни сарадник II за управне послове у области водопривреде
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25
Телефон: 4881-644
E-mail: zorica.blazin@vojvodina.gov.rs

Одељење за водну инспекцију

Марија Новаковић, начелник одељења - самостални стручни сарадник II
Канцеларија/спрат: Округ: Сремски, Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија 8/II спрат, бр. 13
Телефон: 4881-635

Вељко Комад, водни инспектор - самостални стручни сарадник II
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25
Телефон: 4881-635

Саша Гајић, водни инспектор-самостални стручни сарадник
Канцеларија/спрат: Округ: Јужнобанатски, Панчево, Краља Петра 2-4/IV спрат, бр. 412
Телефон: 013/341-664

Чедомир Ћелић, водни инспектор-самостални стручни сарадник
Канцеларија/спрат: Округ: Западнобачки, Апатин, Средња бб/приземље, бр.5
Телефон: 021/4881-635

Чаба Хармат, водни инспектор-самостални стручни сарадник
Канцеларија/спрат: Округ: Западнобачки, Апатин, Средња бб/приземље, бр. 5
Телефон: 023/511-925

Мирјана Барош, водни инспектор-самостални стручни сарадник
Канцеларија: Округ: Севернобанатски, Средњебанатски, Зрењанин, Трг Слободе 10
Телефон: 023/511-925

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'