Сектор за биљну производњуМарко Ровчанин, помоћник покрајинског секретара
Канцеларија/спрат:42/I 
Телефон: 021/487-44-24

 
Гордана Ћалић, саветник за повртарску производњу 
Канцеларија/спрат: 43/I 
Телефон: 021/487-44-13

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'