Сектор за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе


Младен Петковић, помоћник покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 44/I
Телефон: 487-44-18


Маринела Загорац Самост.стр.сар.II за мере подршке спровођења пољопр.политике у области руралн.развоја и европских интеграција
Канцеларија/спрат: 42/I
Телефон: 
E-mail: marinela.zagorac@vojvodina.gov.rs

Одсек за пољопривредне саветодавне службе

Јулкица Симић, шеф одсека - самостални стручни сарадник II
Канцеларија/спрат: 44/I
Телефон: 487-44-61, 456-267

Наташа Станковић, самостални стручни сарадник II за пољопривредне саветодавне службе
Канцеларија/спрат: 44a/I
Телефон: 487-43-79, 456-973

Бобан Орељ, самостални стручни сарадник II за примену савремене технологије у саветодавству
Канцеларија/спрат: 44a/I
Телефон: 487-43-79, 456-973

Никола Врањковић, самостални стручни сарадник II за воћарско-виноградарску производњу и производњу алкохолних и безалкохолних пића
Канцеларија/спрат: 44/I
Телефон: 487-44-18, 456-267

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'