Кабинет секретараE-mail Секретаријата: psp@vojvodina.gov.rs

Телефон: +381-21-487-4411

Факс: +381-21-456-040
Чедомир Божић покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, Србија
Телефон: 021/456-721

Роберт Отот, заменик покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 47/I 
Телефон: 487-40-69

Јадранка Савин, подсекретар
Канцеларија/спрат: 51а/I 
Телефон: 487-44-10ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'