Кабинет секретараE-mail Секретаријата: psp@vojvodina.gov.rs

Телефон: +381-21-487-4411

Факс: +381-21-456-040
Чедомир Божић покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, Србија
Телефон: 021/456-721

Роберт Отот, заменик покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 47/I 
Телефон: 487-40-69

Јадранка Савин, подсекретар
Канцеларија/спрат: 51а/I 
Телефон: 487-44-10Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'