Изградња или затрпавање бушених и рени бунара, као и других бушотина за потребе рударских, геолошких и других радова > Документација за издавање водне дозволеСлучај 2: продужење водне дозволеЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-6;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. решење о водној дозволи;
 4. извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из претходне водне дозволе – продужење водне дозволе;
  Захтев за издавање извештаја о испуњености услова претходне водне дозволе - продужење водне дозволе поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација (два примерка):
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • копија обавештења о почетку радова;
  • решење о водној дозволи;
  • доказ о испуњености услова из претходне водне дозволе;
  • изјава инвеститора да нема измена на објекту, у односу на стање на које се односи претходна водна дозвола.
 5. доказ о испуњености услова из претходне водне дозволе;
 6. изјава инвеститора инвеститора да нема измена на објекту, у односу на стање на које се односи претходна водна дозвола.

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'