Систем за наводњавање > Документација за издавање водне дозволеСлучај 3: издата употребна дозвола без водне сагласностиЗахтев за издавање водне дозволе поднети Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Документација:

 1. образац О-7;
 2. општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
 3. употребна дозвола;
 4. извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за издавање водне дозволе;
  Захтев за издавање извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе поднети Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25. Документација (два примерка):
  • општи подаци о инвеститору (извод из АПР-а);
  • употребна дозвола;
  • пројекат изведеног објекта;
  • извештај овлашћеног правног лица о испитивању квалитета вода (захваћених и испуштених) из претходног периода;
  • изјава одговорног лица подносиоца захтева о захваћеним количинама вода на годишњем нивоу;
  • изјава инвеститора да нема измена на објекту, у односу на стање на које се односи претходна водна дозвола.
 5. пројекат изведеног објекта;
 6. извештај овлашћеног правног лица о испитивању квалитета вода (захваћених и испуштених) из претходног периода;
 7. изјава одговорног лица подносиоца захтева о захваћеним количинама вода на годишњем нивоу;
 8. изјава инвеститора и одговорног пројектанта да нема измена на објекту, у односу на стање на које се односи претходна водна дозвола.

Јавни позив29.10.2019Јавни позивЈавни позив за пријаву и учешће у реализацији програма под називом:„ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ“ за ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'