Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљиштаВЕБ апликација за унос, претрагу и статистичку анализу узорака узетих у акцији "Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта" на територији АП Војводине.

 Унос, претрага и статистичка анализа података

 Интерактивна мапа за приказ просторног распореда узорака са припадајућим атрибутима за 2010. годину

Напомена

За приступ бази података потребно је Корисничко име и Шифра.


О акцији ...
Систем контроле плодности земљишта и употребе ђубрива са научног аспекта заснован је на ВИ Конгресу Југословенског друштва за проучавање земљишта (Резолуција Конгреса, 1980.). Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је 1985. године усвојила Закон о искоришчавању пољопривредног земљишта којим су кодифициране одредбе Система. Систем обухвата контролу свих фактора који одређују плодност земљишта и дејство ђубрива, односно преко исхране утичу на раст, развиће и приносе биљака, као и мере којима се ови усмеравају у циљу остварења високе и стабилне производње уз примену економичности и заштиту биосфере (Манојловић, 1986.).

У току периода од 2002. године власници парцела, као и стручњаци из регионалних пољопривредних служби узорковали су земљиште у приватном власништву. Узорци су анализирани у Научном институтуту за ратарство и повртарство и мрежи регионалних пољопривредних стручних служби.

Укупно је прикупљено и анализирано преко 160.000 узорака, од чега почев од 2005. године 20% (а касније и више) од укупног броја мапирано је ГПС колекторима података.

У лабораторијама су анализирани следећи параметри плодности земљишта:

  • пХ вредност у суспензији земљишта са калијум хлоридом и у дестилованој води, потенциометријски
  • садржај CaCO3 – калциметром по Scheibler-у
  • садржај хумуса – методом Тјурин-а
  • лакоприступачни фосфор (екстракција са амонијум лактатом) - АЛ методом; садржај фосфора одређен плавом методом на спектрофотометру
  • лакоприступачни калијум (екстракција са амонијум лактатом) - АЛ методом; садржаја калијума одређен пламенфотометријски.

Захтев за нултом контролом за учешће на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2021. години19.01.2021Захтев за нултом контролом за учешће на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2021. годиниОбавештење ради упознавања заинтересованих лица да могу поднети захтев за излазак на терен службеника ПСС поводом ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'