Sektor za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku


Dušan Teofilović, pomoćnik pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: 57/I
Telefon: 487-41-20, 457-908
E-mail: dusan.teofilovic@vojvodina.gov.rs

Odeljenje za normativno-pravne, upravno pravne i opšte poslove

Slobodan Teofanov, načelnik odeljenja
Kancelarija/sprat: 43/I
Telefon:
E-mail: slobodan.teofanov@vojvodina.gov.rs

Olivera Krčo, samostalni stručni saradnik II za pravne poslove
Kancelarija/sprat: 57/I
Telefon: 487-41-20, 457-908
E-mail: olivera.krco@vojvodina.gov.rs

Gordana Francuski, samostalni stručni saradnik II za pravne poslove iz oblasti vodoprivrede
Kancelarija/sprat: 57/I
Telefon: 487-41-20, 457-908
E-mail: gordana.francuski@vojvodina.gov.rs

Nada Resanović, viši referent za administrativne poslove
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25
Telefon: 4881-635
E-mail: nada.resanovic@vojvodina.gov.rs

Predrag Stupar, vozač motornog vozila

Odeljenje za planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku

Ljiljana Kuljanin, načelnik odeljenja - samostalni stručni saradnik II
Kancelarija/sprat: 47/I
Telefon: 487-48-54
E-mail: ljiljana.kuljanin@vojvodina.gov.rs

Svetlana Stanišić, samostalni stručni saradnik II za materijalno-finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 47/I
Telefon: 487-44-22
E-mail: svetlana.stanisic@vojvodina.gov.rs

Maja Bulatović, samostalni stručni saradnik II za materijalno-finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 47/I
Telefon: 487-44-22
E-mail: maja.bulatovic@vojvodina.gov.rs

Ana Segedinski, samostalni stručni saradnik II za ekonomsko-finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 44/I
Telefon: 487-44-61, 456-267
E-mail: ana.segedinski@vojvodina.gov.rs

Miloš Šešlija, samostalni stručni saradnik II za agroekonomiku poljoprivrede
Kancelarija/sprat: 44a/I
Telefon: 487-46-01, 456-973
E-mail: milos.seslija@vojvodina.gov.rs

Lidija Ninkov, viši referent - operater
Kancelarija/sprat: 46/I
Telefon: 487-44-24
E-mail: lidija.ninkov@vojvodina.gov.rs


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'