Sektor za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Adina Jorga, samostalni stručni saradnik za poslove u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
Kancelarija/sprat: 57/I
Telefon: 487-41-20, 457-908
E-mail: adina.jorga@vojvodina.gov.rs

Grupa za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Aleksandar Matić, rukovodilac grupe - samostalni stručni saradnik II
Kancelarija/sprat: 42/I
Telefon: 487-44-05, 557-214
E-mail: aleksandar.matic@vojvodina.gov.rs

Nemanja Despotov, samostalni stručni saradnik za mere podrške sprovođenja poljoprivredne politike u oblasti ruralnog razvoja
Kancelarija/sprat: 44a/I
Telefon: 487-46-01, 456-973
E-mail: nemanja.despotov@vojvodina.gov.rs

Borislav Brunet, samostalni stručni saradnik II primene geoinformacionih tehnologija i sistema u poljoprivredi
Kancelarija/sprat: 44/I
Telefon: 487-44-18, 456-267
E-mail: borislav.brunet@vojvodina.gov.rs


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'