Magistralni naftovod, gasovod, dalekovod, trafostanica, produktovod, kablovski vod ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optički kabl > Dokumentacija za izdavanje vodne dozvoleSlučaj 3: izdata upotrebna dozvola bez vodne saglasnosti/dozvoleDokumentacija:

 1. obrazac O-7;
 2. opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
 3. upotrebna dozvola;
 4. izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole;
  Zahtev za izdavanje izveštaja o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole podneti Javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25. Dokumentacija (dva primerka):
  • opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
  • kopija obaveštenja o početku radova;
  • upotrebna dozvola;
  • projekat izvedenog objekta;
  • izjava investitora i odgovornog projektanta da je objekat izveden prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji.
 5. projekat izvedenog objekta;
 6. izjava investitora i odgovornog projektanta da je objekat izveden prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'