Magistralni naftovod, gasovod, dalekovod, trafostanica, produktovod, kablovski vod ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optički kabl > Dokumentacija za izdavanje vodne dozvoleSlučaj 2: produženje vodne dozvoleZahtev za izdavanje/produženje vodne dozvole podneti Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16

Dokumentacija:

 1. obrazac O-6;
 2. opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
 3. rešenje o vodnoj dozvoli;
 4. izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o ispunjenosti uslova iz prethodne vodne dozvole – produženje vodne dozvole;
  Zahtev za izdavanje izveštaja o ispunjenosti uslova prethodne vodne dozvole - produženje vodne dozvole podneti Javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25. Dokumentacija (dva primerka):
  • opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
  • kopija obaveštenja o početku radova;
  • rešenje o vodnoj dozvoli;
  • dokaz o ispunjenosti uslova iz prethodne vodne dozvole;
  • izjava investitora da nema izmena na bjektu, u odnosu na stanje na koje se odnosi prethodna vodna dozvola.
 5. dokaz o ispunjenosti uslova iz prethodne vodne dozvole;
 6. izjava investitora investitora da nema izmena na bjektu, u odnosu na stanje na koje se odnosi prethodna vodna dozvola.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'