Magistralni naftovod, gasovod, dalekovod, trafostanica, produktovod, kablovski vod ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optički kabl > Dokumentacija za izdavanje vodne dozvoleSlučaj 1: izdata vodna saglasnost ili vodna dozvolaZahtev za izdavanje vodne dozvole podneti Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16

Dokumentacija:

 1. obrazac O-6;
 2. opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
 3. rešenje o vodnoj saglasnosti ili vodnoj dozvoli;
 4. izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o ispunjenosti uslova iz vodnih uslova i vodne saglasnosti za izdavanje vodne dozvole;
  Zahtev za izdavanje izveštaja o ispunjenosti uslova iz vodnih uslova i vodne saglasnosti za izdavanje vodne dozvole podneti Javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25. Dokumentacija (dva primerka):
  • opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
  • kopija obaveštenja o početku radova;
  • rešenje o vodnoj saglasnosti ili vodnoj dozvoli;
  • izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu objekta;
  • projekat izvedenog objekta;
  • izjava investitora i odgovornog projektanta da je objekat izveden prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji.
 5. izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu objekta;
 6. projekat izvedenog objekta;
 7. izjava investitora i odgovornog projektanta da je objekat izveden prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'