Magistralni naftovod, gasovod, dalekovod, trafostanica, produktovod, kablovski vod ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optički kabl > Dokumentacija za vodnu saglasnostZahtev za izdavanje vodne saglasnosti podneti Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16

Dokumentacija:

  1. obrazac O-3;
  2. opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
  3. rešenje o vodnim uslovima;
  4. lokacijska dozvola izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
  5. glavni projekat/izvod sa odgovarajućom licencom za odgovornog projektanta;
  6. izveštaj o tehničkoj kontroli glavnog projekta sa odgovarajućom licencom za lice koje je izvršilo tehničku kontrolu tog projekta.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'