Magistralni naftovod, gasovod, dalekovod, trafostanica, produktovod, kablovski vod ispod korita reke za prenos električne energije, TT i optički kabl > Dokumentacija za vodne usloveZahtev za izdavanje vodnih uslova podneti Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16

Dokumentacija:

 1. obrazac O-1;
 2. opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
 3. kopija plana parcele;
 4. izvod iz lista nepokretnosti;
 5. informacija o lokaciji ili lokacijska dozvola;
 6. mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća;
  Zahtev za izdavanje mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova podneti Javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25. Dokumentacija u dva primerka:
  • opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
  • kopija plana parcele;
  • izvod iz lista nepokretnosti;
  • informacija o lokaciji ili lokacijska dozvola;
  • tehnički opis objekta, odnosno radova;
  • grafički prilozi: situacioni prikaz planiranog objekta (trase) na katastarsko-topografskoj podlozi;
  • ranije izdata vodna akta u slučaju izgradnje novog objekta u sastavu postojećeg ili njegove rekonstrukcije;
  • prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom ili studija opravdanosti sa idejnim projektom sa izveštajem revizione komisije o stručnoj kontroli.
 7. mišljenje republičke organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove;
 8. mišljenje ministarstva nadležnog za poslove turizma za objekte i radove na teritoriji banjskog mesta;
 9. tehnički opis objekta, odnosno radova;
 10. grafički prilozi: generalna situacija, situacija, osnova, profili i dr;
 11. ranije izdata vodna akta u slučaju izgradnje novog objekta u sastavu postojećeg ili njegove rekonstrukcije; 
 12. dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima;
 13. prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom ili studija opravdanosti sa idejnim projektom sa izveštajem revizione komisije o stručnoj kontroli.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'