Sektor za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljištaU Sektoru za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta obavljaju se studijsko-analitički, upravno-pravni, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi: obavljaju se poslovi vezani za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, pripremaju akti iz ovih oblasti, koje donosi Skupština, pokrajinska Vlada i Sekretarijat; prati se stanje u oblasti zaštite, korišćenja i unapređivanja poljoprivrednog zemljišta, priprema program iz ove oblasti i prati njegovo sprovođenje, prati se ostvarivanje sredstva od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, stara se o preduzimanju mera za iskorišćavanje i zaštitu zemljišta, rešava po žalbama protiv rešenja opštinske odnosno gradske uprave u oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta; prati se ostvarivanje programa u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i predlaže mere za njihovo sprovođenje; prati se stanje u oblasti prerade osnovnih poljoprivrednih proizvoda, i ostavarivanje proizvodnje po pojedinim grupacijama, utrošak sirovina i reprodukcionog materijala i energenata, kvalitet proizvoda, stanje zaliha i realizacija finalnih proizvoda; i ostvaruje saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju drugi određeni poslovi.

U okviru Sektora za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta obrazuje se Grupa za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.


Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'