GIS aplikacija za pregled lovišta i korisnika lovišta na teritoriji AP Vojvodine

Ova Web GIS aplikacija omogućuje pregled  i pretragu sledećih prostornih podataka:

  • Granice lovnih područja
  • Granice lovišta
  • Granice administrativnih jedinica (političkih i katastarskih opština)
  • Bazne mape (satelitski snimci)

Kliknite na sliku za pristup aplikaciji.

Za pristup aplikaciji nije potrebna registracija.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'