Nadležnost SekretarijataPokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavlja poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva, lovstva, vodoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, zaštite bilja, ribarstva i zemljoradničkog zadrugarstva kao i razvoja sela, i to:

 • daje saglasnost na srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskim područjima; 
 • ustupa na korišćenje ribarska područja; 
 • određuje visinu naknade za korišćenje ribarskog područja; 
 • utvrđuje stručne poslove na unapređenju poljoprivredne proizvodnje; 
 • daje saglasnost na posebne osnove gazdovanja i programe gazdovanja privatnim šumama; 
 • ustanovljava i daje saglasnost za gazdovanje lovištima; 
 • daje saglasnost na lovne osnove lovišta; 
 • daje saglasnost na visinu naknada iz oblasti vodoprivrede; 
 • priprema akte koje donosi Skupština i Izvršno veće, a odnose se na: program razvoja poljoprivrede i sela; 
 • akte o obrazovanju posebnog budžeta, fondova i drugih oblika organizovanja;
 •  bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala i uslove izvoza i uvoza određenih proizvoda;
 • program zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta; 
 • program selekcijskih mera za unapređenje stočarstva i obrazovanje Naučno-stručnog saveta za sprovođenje selekcijskih mera u stočarstvu; 
 • program unapređenja, zaštite i gajenja divljači; kao i na opšte smernice razvoja i unapređenja šuma i vodoprivredne osnove, predlaže mere za sprovođenje programa, smernica i osnova i prati njihovo ostvarivanje; 
 • priprema akte o osnivanju preduzeća za gazdovanje šumama i vodama i akte o osnivanju poljoprivredne službe;
 • priprema i druge odluke i opšta akta iz ovih oblasti; 
 • vrši nadzor nad radom poljoprivredne službe i vrši upravni nadzor osim inspekcijskog; 
 • ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organima i obavlja druge određene poslove.

Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'